Toiminta

Kiltatoiminta
Kilta järjestää esitelmätilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä. Niiden teemoina on pääasiassa maanpuolustus, merenkulku ja merivoimat. Merenkulun harrastamisesta kiinnostuneet jäsenet ovat tervetulleita m/s Kilstarin miehistöön ja aluksen kesäisiin harjoitusajoihin. Killan jäseniä rohkaistaan osallistumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämille kursseille sekä Maanpuolustuskiltojen liiton ja Etelä-Suomen kiltapiirin järjestämään toimintaan. Kilta palkitsee muistoristillä jokaisesta koulutuserästä muutamia hyvin palvelleita laivastojoukkojen merisotilaita Upinniemen varuskunnassa.

Kuva6

Tiedotusta ja yhteistoimintaa
Killan jäsenet saavat jäsenetuna killan oman lehden Ankkurinapin, sekä Maanpuolustuskiltojen liiton Maanpuolustaja-lehden. Näissä lehdissä tiedotetaan myös yhteisistä tapahtumista. Kilta on Sininen Reservi ry:n ja Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsen.